ליאור אשכנזי

ליאור אשכנזי

מנהל אגף בכיר, טכנולוגיות דיגיטליות, מידע וסייבר

המשרד לשירותי דת

הרצאות מפי ליאור אשכנזי:

דוברים נוספים באירוע E-GOV

Open Accessibilty Menu