סיגל ליבוביץ

סיגל ליבוביץ

מנהלת אגף בכיר למערכות מידע

משרד העלייה והקליטה

הרצאות מפי סיגל ליבוביץ:

דוברים נוספים באירוע E-GOV

Open Accessibilty Menu