יוגב שמני

יוגב שמני

מנהל יחידת ממשל זמין, רשות התקשוב הממשלתי, מערך הדיגיטל הלאומי.

הרצאות מפי יוגב שמני:

דוברים נוספים באירוע E-GOV

Open Accessibilty Menu