עפרה פרנקל

עפרה פרנקל

מנהלת אגף בכיר מערכות מידע

משרד הרווחה

הרצאות מפי עפרה פרנקל:

  • אירוע PMI - אסטרטגיה חשיבה יוצרת ערך, רביעי, 14 ביוני 2017, 12:10

    מרכז השליטה שהוקם על ידי משרד הבינוי והשיכון, בסיוע חברת אורנטק, מנהל ומבקר למעלה מ-1,200 פרוייקטי בניה בישראל במקביל. המשל"ט הוקם במטרה לחסוך זמן ומשאבים יקרים, להעלות את האפקטיביות של ניהול הפרויקטים, לשפר את התיאום בין הגורמים השונים ולסייע לבעלי התפקידים באמצעות כלי ניהול חדשניים. המשל"ט מציג בזמן אמת מידע רלוונטי ומהימן אודות פרוייקטי הבניה שבאחריות משרד הבינוי והשיכון, לפי אבני הדרך אשר מופו בתחילת התהליך. המשל"ט מאפשר זרימה רוחבית של מידע, כך שבעלי התפקידים רואים בכל עת תמונת מצב עדכנית ומקבלים בהתאם החלטות, שמטרתן פתרון בעיות ומניעתן, התמודדות עם "צווארי בקבוק" וקיצור התהליך הארוך. תוך זמן קצר, המשל"ט שינה את דרך החשיבה של המשרד ואופן ניהול תהליכי הבניה בישראל ובכך החל להשפיע על אזרחי ישראל הכמהים לדירות. בהרצאה יוצגו תהליכי הקמת מרכז השליטה והשפעתו כיום, מה הוביל להקמתו, הצגת מערכת ה PPM שהוטמעה, השילוב עם מערכת ה BI והסקת מסקנות בנוגע לפרוייקט (PI - Project intelligence), בניית בסיס נתונים לכל הפרויקטים, פיתוח פתרונות ייחודיים המאפשרים את הצגת המידע והזרמתו, קביעת דיווחים תקופתיים, הטמעת תהליכי העבודה, שינוי התרבות הארגונית במשרד ממשלתי ועוד.

דוברים נוספים באירוע E-GOV

Open Accessibilty Menu