ויקטור  איררה

ויקטור איררה

יעוץ מיחשוב בכיר, מוביל מסלול תחבורה

הרצאות מפי ויקטור איררה:

דוברים נוספים באירוע E-GOV

Open Accessibilty Menu