קרן קציר שטיבל

קרן קציר שטיבל

מנהלת השיווק ברשות התקשוב הממשלתי חברת וועדת היגוי

משרד הדיגיטלי הלאומי

דוברים נוספים באירוע E-GOV

Open Accessibilty Menu